RU / AZ

+994 502473220

Arkon Azərbaycan 

Əsas tətbiq sahələri

Əsas Üstünlükləri

D seriyalı Domino lazer printerləri və M seriyalı Domino applikator printerləri vasitəsilə ən yüksək etibarlılıq və daima yüksək keyfiyyət .

Bir sıra Endoline qablaşdırıcıları, UNLU sellofanlaşdırıcıları üçün həll.

Standart avadanlıq bazası əsasında öz hesabına xüsusi həllərin işləyib hazırlaması imkanı.

Bütün Domino avadanlığı isteshsalçının lokal şəbəkəsinə asanlıqla qoşulmaqla Codentify® kimi sistem və ya avtomatlaşmış kodlaşdırma sistemlərinə qoşulmaq üçün imkan verir.

Domino avadanlığı AŞ və ÜST qaydaları ilə müəyyən olunduğu kimi istehsal prosesslərinin izlənməsi üçün istifadə edilir.

Tütün məhsullarının markalanması və izlənməsi

Texnologiyaların inkişafı və son onilliklərdə müşahidə olunan qida, əczaçılıq və tütün məhsullarına tələbatın artması ilə hətta ən məşhur ticarət markalarının və ən populyar məhsulların saxtalaşdırılması təhlükəsi çox sürətlə artır. 

Track&Trace - Track&Trace sistemi istehsalçıdan başlayaraq son istehlakçıya qədər hazır məhsulun hər bir vahidinə markalanma və satış zənciri üzrə fərdi nəzarəti yerinə yetirməyə imkan verir. 


Tütün məhsullarının markalanması və izlənməsi

 Pilot layihə çərçivəsində əmtəənin hərəkətini izləmək üçün tütün məmulatının rəqəm kodlarla mütləq markalanması tətbiq edilir.

Layihənin məqsədi: 

  • qaçaqmalçılıq və saxtakarlığa qarşı mübarizə

  • tütünün kölgə dövriyyəsinin azaldılması

  • vergi toplanması artırılması

  • hüquqi biznesin və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi


Layihədə istifadə olunan unikal identifikasiya DataMatrix rəqəmsal kodu. Kod hər bir siqaret paketinə, bloka, qutuya və ya hətta konteynerə tətbiq edilir, xüsusi vasitələrlə yaradılır. Buna görə hər Paket unikal olur. Bu kod istehsalçıdan alıcıya qədər hər bir xüsusi siqaret paketinin yolunu izləməyə imkan verir.

Kod saxtalaşdırıla və ya yenidən istifadə edilə bilməz. 

Sizin Şirkətiniz üçün həll: 

Sxem 1. Avtomatlaşdırılmış xətt 
Sxem 2. Əi ilə idarə olunan xətt