RU / AZ

+994 502473220

Arkon Azərbaycan 

Əsas tətbiq sahələri

Gips katronu

Təbəqə və rulon istehsalı üçün yuxarıdan və aşağıdan markalama.

C+ seriyalı yüksək həlli printer rəqəm, hərif və qrafik şəkillərin yüksək keyfiyyətli çap təmin edir.

Mövcud istehsal xətlərinə asan inteqrasiya.

Böyük həcmli mürəkkəb rezervuarı istehsal olunan məhsulların yüksək həcmi ilə uzun müddət işlənməsi üçün uygundur.

Kərpic / beton məmulatları

Yüksək temperatura davamlı olan mürəkkəb, kərpicin bilavasitə yandırmadan əvvəl markalanması üçün nəzərdə tutulur.

Macrojet / CaseCoder iri işarəli damcılı şırnaq printerləri iri və dəqiq işarələrin çapı təmin edir.

               
       
            Metal 

D seriyalı lazer texnologiyası metal konstruksiyaları üzərinə davamlı markalanmanın çəkilməsini təmin edir.

Mükəmməl yapışma, eləcə də su və həlledicilərin yuyulmasına qarşı davamlı olan mürəkkəb.

Plastik

D seriyalı vektor lazer printeri səthə zərər vurmadan markalanmanın yüksək keyfiyyəti və uzunömürlüyünü təmin edir
UB təsiri altında bərkidilən qabaqcıl mürəkkəblər A seriyalı printerləri ilə damcılı şırnaq markalanma zamanı və həlledici maddələr üçün yüksək müqavimət təmin edir

Günəşdə tükənməyə davamlı mürəkkəb tətbiq olunan markalanmanın parlaqlığını təmin edir.

Kisəli qablaşdırma materialı

Macrojet / CaseCoder iri işarəli damcılı şırnaq printerləri mətn, loqotip və ştrix kodlarının çapı təmin edir. 

Yəmassız iri işarəli çap konveyerin lentində istənilən vəziyyətində yerləşən mürəkkəb formalı böyük məmulatların üzərinə məlumatların çəkilməsi üçün  imkan verir.

Əla mürəkkəb yapışma xüsusiyyəti məhsulların tozlu səthi üzərində məlumat tətbiq etməyə imkan verir.

Şüşə

A seriyalı printer vasitəsilə kiçik işarəli damcılı şırnaq markalanması  aşınmaya, kondensasiyaya və mənfi temperaturlara davamlı olan mürəkkəblə həyata keçirilir 

D seriyalı lazer printerləri mətbəə çapı keyfiyyətini təmin edir. 
 

Taxta materialları

Aşınmaya davamlı damcılı şırnaq (A seriyalı) və permanent lazer (D Seriyalı)  çapı emal edilmiş ağacların məsaməli və qeyri-məsaməli növlərinin markalanması 

C + seriyalı printerlər vasitəsilə çəki və keyfiyyət nişanları daxil olmaqla, böyük işarəli markalanmanın tətbiqi və qrafik şəkillərin çap edilməsi.