RU / AZ

+994 502473220

Arkon Azərbaycan 

Əsas tətbiq sahələri

Poçt göndərilmələri və reklam əlavə vərəqləri

On-line rejimində fərdi məlumatların və ünvanların eyni vaxtda çap edilməsi çap proseslərinin ayrılmasına çəkilən xərclərin zəruriliyini aradan qaldırır.

Çap prosesinin tam nəzarət hətta son anda dəyişikliklər etmək üçün imkan verir.

Ümumi göndərilmə dəstinə reklam məhsullarının əlavələr və ya əlavə vərəq şəkilndə fərdi dəsti əlavə edilə bilər.

Kağız və polimer qablaşdırma materialı

A seriyalı, K seriyalı, BitJet, V seriyalı, G seriyalı  Domino printerləri vasitəsilə məlumatların birbaşa qablaşdırma üzərinə çapı etiketlərin vurulması ehtiyacı aradan qaldırır.

Kağız və ya polimer qablaşdırma üzərində on-line rejimində ünvanların çap edilməsi hazır məhsulun qiymətini dəfələrlə azalda bilər.

Fərdilləşdirmə

A seriyalı, K seriyalı, BitJet, V seriyalı, G seriyalı  Domino printerləri vasitəsilə on-line rejimində abunəçinin ünvanı və şəxsi məlumatlarının çap edilməsi.

Müxtəlif yerlərdə mətnin eyni vaxtda çap edilməsi: qapağın üzərində, bukletin içərisində, kökə və ya başlığa paralel olaraq və s. 

Bütün mövcud şriftlərlə və yüksək sürətlə ardıcıl yüksək keyfiyyətli çap.