RU / AZ

+994 502473220

Arkon Azərbaycan 

Əsas tətbiq sahələri

Seçim əlavələri və əlavə vərəqləri

Fərdi əlavələr və ya əlavə vərəqləri xüsusi reklam və ya xüsusi təklifləri əhatə edərək göndərilmə üçün paketə seçim şəkilində yerləşdirilə bilər.

Demoqrafik və coğrafi göndərilmələr zamanı çeviklik. 

Göndərilən reklam materialının fərdilləşdirilmiş seçimi seçilmiş bazar sektorunda əhəmiyyətli dərəcədə faydanı artırır.