RU / AZ

+994 502473220

Arkon Azərbaycan 

Əsas tətbiq sahələri

On-line rejimində ünvan çapı

A seriyalı, K seriyalı, BitJet, V seriyalı, G seriyalı printerləri vasitəsilə  polietilen və kağız qablaşdırma mayerialı üzərində yüksək keyfiyyətli çap. 

On-line rejimində fərdi məlumatların və ünvanların eyni vaxtda çap edilməsi çap proseslərinin ayrılmasına çəkilən xərclərin zəruriliyini aradan qaldırır.

Sazlama və yenidən qurma müddəti əhəmiyyətli dərəcədə azaldılır; çap prosesinin tam nəzarəti hətta son anda dəyişiklik etmək üçün imkan verir.


Qüsurun avtomatik yenidən işlənməsi vasitələri 100% yararlı məhsulların əldə edilməsini təmin edir


Средства автоматической переделки брака гарантирует 100% выход годных изделий

Qablaşdırma materialı üzərinə üçün şəxsi məlumatların çəkilməsi

A seriyalı, K seriyalı, BitJet, V seriyalı, G seriyalı Domino printerləri vasitəsilə on-line rejimində abunəçilərin ünvan və fərdi məlumatlarının çapı 

Müxtəlif yerlərdə mətnin eyni vaxtda çap edilməsi: qapağın üzərində, bukletin içərisində, kökə və ya başlığa paralel olaraq və s. 

Bütün mövcud şriftlərlə və yüksək sürətlə ardıcıl yüksək keyfiyyətli çap

Seçim əlavələri və əlavə vərəqləri

Ümumi göndərilmə dəstinə reklam məhsullarının əlavələr və ya əlavə vərəq şəkilndə fərdi dəsti əlavə edilə bilər.

Demoqrafik və coğrafi göndərilmələr zamanı çeviklik. 

Əlavə vərəq və əlavələrin fərdilləşdirilməsi reklam göndirlmələrindən  faydanı artırır.