RU / AZ

+994 502473220

Arkon Azərbaycan 

Əsas tətbiq sahələri

Serializasiya və aqreqasiya

Söhbət müəssisələrinizdə istehsal olunan məhsulların qablaşdırma mərhələsində serializasiya sistemlərindən gedir. 

Serializasiyanın tam proqramı istehsalçıdan son istehlakçıya qədər xüsusi məhsulun tədarük zəncirinin detallarının ətraflı məlumat təşkil edir. İlk növbədə, proqram əczaçılıq preparatlarının saxtalaşdırılmasından müdafiə məqsədi daşıyır, lakin sənayenin digər sahələrində (kosmetik, kimya, qida) öz tətbiqini tapmışdır, hər bir məhsul vahidinin unikal serializasiyasını və vahid məhsul və konteynerlər, qutular və qutular arasında qarşılıqlı əlaqənin qeydiyyatını, pallet səviyyəsinə qədər təmin edir, anbar logistikasını cəlb edir.
 


Sizin şirkətiniz üçün həll:     Track&TraceMəhsulun həyat dövrünün idarə edilməsi

Texnologiyaların inkişafı və son onilliklərdə müşahidə olunan qida, əczaçılıq və tütün məhsullarına tələbatın artması ilə hətta ən məşhur ticarət markalarının və ən populyar məhsulların saxtalaşdırılması təhlükəsi çox sürətlə artır.
 

Track & Trace  - istehsalçıdan başlayaraq son istehlakçıya qədər hazır məhsulun hər bir vahidinə markalanma və satış zənciri üzrə fərdi nəzarəti yerinə yetirməyə imkan verən sistemdir.
 

Sizin şirkətiniz üçün üstünlüklər: 

  • -Zədənin baş verməsindən və məhsulun geri alınmasından itkilərin azaldılması.
  •  
  • -Distribyusiyanın şəffaflığı. Mal göndərən şəbəkələrə müasir distribyusiya vasitələrinin təqdim edilməsi.
  •  
  • -Məhsulun saxtalaşdırmadan və kontrafaktdan qorunması.
  •  
  • -İstehsal olunan məhsulun keyfiyyətinə istehlakçının etibarının artırılması.