RU / AZ

+994 502473220

Arkon Azərbaycan 

Texnologiya haqqında

Bu gün, Domino şirkəti, kiçik işarəli çap üçün yeni bir sənaye standartına müvafiq ən çox tələb olunan damcılı şırnaq printerlərinin istehsalında mübahisəsiz bir liderdir A-seriyalı. 

Bu printerlərin işi ayrı-ayrı damcılar şəklində təzyiq altında mürəkkəb təchizatı texnologiyasına əsaslanır. Elektrik sahəsinin təsiri altında, damcılar müəyyən küncəyə  atılır və səthə daxil olaraq mətn, qrafika, ştrix kodu və digər işarə şəklində bir şəkil yaradır.

Bu texnologiyanın müxtəlif sənaye sahələrində geniş tətbiqi şüşə, plastik, metal, rezin və s. kimi materiallar üzərində çap üçün yeni müxtəlif mürəkkəb növlərinin inkişafı üçün imkan yaradır.

İş prinsipi 

A-seriyalı damcılı şırnaq printerinin çap başlığı üzərində bərkidilmiş çiləyicili lövhə ilə damcı generatoru, yükləyici elektrod,  əyilən lövhələr və qayıdıcı navalça borusundan ibarətdir.  plitələrdən və sarı gövdədən dönən borudan çıxış edən yükləmə elektrodundan ibarətdir. Mürəkkəb şırnağı 40, 60 və ya 75 mkm ölçülü çiləyicidən çıxaraq xüsusi pyezoştokun titrəyişi  təsiri altında damcılara bölünür. Damcılar şırnaqdan ayrıldıqda yükləyici elektrodu ilə idarə olunan elekreik yükü alınır. Elektrostatik sahəni meydana gətirən əyilmə lövhələri arasında keçərkən, damcılar alınan yüklə müəyyən olunan məsafəyə atılır və çap səthinə daxil olur. Beləliklə, şaquli yerləşmə həyata keçirilir.

Bu çap üsulu istehsal olunan məhsulların geniş bir dairəsinə eyniləşdirmə məlumatlarının tətbiqi üçün idealdır.

Şaquli yerləşmə markalanan məmulatın hərəkəti hesabına həyata keçirilir. Əyilmə  lövhələrdən keçən bütün damcıların məcmusu məhsulun səthində lazımi yazılar və şəkillər yaradır. Əsas axından ayrılmayan damcılar navalça botusuna düşərək vakuumun köməyi ilə mürəkkəb rezervuarına gei çatdırılır. 

Bu çap üsulu istehsal olunan məhsulların geniş bir dairəsinə eyniləşdirmə məlumatlarının tətbiqi üçün idealdır.