RU / AZ

+994 502473220

Arkon Azərbaycan 

Texnologiya haqqında

 

Texnologiya hopdurucu səthlərdə yüksək həlli çap etmək üçün istifadə olunur. İş prinsipi, çap zamanı gərginlik tətbiq olunan pyezoelementdən istifadə edərək, kameradan qablaşdırma səthinə damlasının çıxarılmasından ibarətdir. Pyezoelement üzərinə gərginlik verilməsi xətti genişlənməyə səbəb olur ki, bu da öz növbəsində, mürəkkəb damcısının kameradan çıxarılmasına səbəb olur.  Kameraların miniatürlüyü, onların böyük sayı və sıx yerləşməsi informasiyanın yüksək həll ilə böyük şriftlə çap etməyi üçün imkan verir.

İş prinsipi 

K seriyalı, C seriyalı və C+ seriyalı Domino damcılı şırnaq printerləri hər cür səthlər üzərində UB mürəkkəbi vasitəsilə pyezoelementlərin çap eedilməsi üçün istifadə edilir, zəruri hallarda isə yağ və əridici maddə əsaslı mürəkkəblər istifadə edilə bilər. Bu printerlərin çap başlıqları mürəkkəblə doldurulmuş kavernaların massivlərini özündə saxlayır, və divarlarında gərginlik verilərkən sonuncuya ayrılır və mürəkkəb damcıları çiləyəcidən çıxarılır. Gərginliyin verilməsinin dayandırılması zamanı kavernanın divarları ilkin vəziyyətə qaytarılır, kavernada boşalmış yer isə kapilyar effekti köməyi ilə yenidən doldurulur.


Digər çap növləri ilə müqayisədə DOD texnologiyasının üstünlükləri:

  • Etiketlərin yapışdırılması  ilə müqayisədə böyük iqtisadi səmərəlilik (30-dan 80-ə qədər%) təmin edilir 

  • Yüksək çap çevikliyi - şəxsi məlumat çapı daxil olmaqla xüsusi tətbiq imkanı

  • İlkin print olmadan büzməli tara üzərində çap imkanı təmin edilir, bu, isə  anbarda müxtəlif qablaşdırma növlərinin sayını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır və anbarda yığma planlaşdırmasını asanlaşdırır

  • Təmassız çap qablaşdırma materialının saxlanmasını təmin edir