RU / AZ

+994 502473220

Arkon Azərbaycan 


Üstünlükləri: 

  • Səthlərin bir çox növləri üçün unikal sürətli qurutma mürəkkəbləri:davamlı çap üçün xüsusi mürəkkəb; hopdurucu və qeyri-hopdurucu səth üzərində çap üçün vahid həll.
  • 300 m/dəq qədər yüksək sürətli çap, o cümlədən yüksək sürətli çoxsətrli çap.
  • Yüksək həll: 30 m/dəq sürəti ilə 600 dpi qədər mümkün olan maksimum üfüqi həll; 2D kodu ilə yüksək həlli çap. 
  • 12,7 mm-dən 50.4 mm-ə qədər çap lentinin eni.
  • Asanlıqla xidmət göstərilməsi: mürəkkəb kartricin dəyişdirilməsi asan və çirkli olmayan prosedurdur; mürəkkəbin rənginin dəyişməsi zamanı sadəcə  katric dəyişir.
  • Çeviklik: çap başlıqlarının bir nəzarət cihazı vasitəsilə idarə eedilməsi; quraşdırılmış Ethernet portu; sadələşdirilmiş keçid/ söndürmə; çap kəsilmədən yazı mətninin hazırlanması/ redaktə edilməsi.


Domino G - Series