RU / AZ

+994 502473220

Arkon Azərbaycan 


Termotransfer çapı, mətn və ya qrafik informasiyanın qablaşdırmaya (kağız, plyonka, sintetik materiallar) və ya malın etiketinin üzərinə vurulması üsuludur. Boyanın keçirilməsi  qablaşdırma materialı /etiketlə təmas yerində termotransfer lentin (Ribbon) nöqtəvi qızdırması vasitəsilə həyata keçirilir.

Ribbon növü fərdi olaraq, istehsalçının yazısı / təsvirinə tələblərindən asılı olaraq, yəni suyun və kimyəvi maddələrin (yuyucu vasitələrin) və s. aşınmasına və təsirinə qarşı davamlılığı və s. əsasən seçilir. 

Termotransfer printerləri istehsal xətlərinə asanlıqla inteqrasiya olunur və printerin çap cihazı üfüqi və ya şaquli qablaşdırma sisteminə asanlıqla quraşdırılır.
   

   

PDF-icon.jpgDomino V - Series