RU / AZ

+994 502473220

Arkon Azərbaycan 

DominoMacroJet və CaseCoder iri işarəli printerləri 

Domino Macrojet və Casecoder qapaq printerləri iri işarəli markalamanın çapı üçün etibarlı səmərəli printerlər kimi layiqli nüfuzu qazanmışdır. Daxili çap başlığı ilə yığcam icra Casecoder printerini müxtəlif təyinatlı və konfiqurasiyalı istehsal xətlərinə inteqrasiya etməyə imkan verir. Macrojet 2 printeri 1-dən 4-ə qədər olan portativ çap başlıqları ilə komplektləşdirilməklə onun işi idarəetmə pultu vasitəsilə nəzarət edilir.