RU / AZ

+994 502473220

Arkon Azərbaycan 

Öz istehsalı olan İNTREX etiketləmə avadanlığı həm sadə etiketin tətbiqi üçün tətbiq olunan etiket başlıqları, həm də mürəkkəb texnoloji proseslərdə tətbiq olunan bütün etiketləmə sistemləridir. İNTREX şirkətinin işçi heyətinin böyük təcrübəsi və geniş texniki və istehsal resursları konkret istehsal şərtlərinə müvafiq fərdi həllər yaratmağa imkan verir.