RU / AZ

+994 502473220

Arkon Azərbaycan 

 

Collamat etiketləmə sistemi məmulatın özünə və ya onun qablaşdırmasına etiketlərin səliqəli yapışdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Etiket mətbəədə əvvəlcədən çap edilə bilər və ya etiketin yapışdırılmasından əvvəl bilavasitə informasiya etiketin üzərinə çəkilməsi üçün çap blokunun quraşdırılması mümkündür. Etiket məhsulun bir (yuxarı, aşağı, yan) və ya bir neçə tərəfinə yapışdırıla bilər. Collamat