RU / AZ

+994 502473220

Arkon Azərbaycan 

Termik qablaşdıma avadanlığı 


Termik qablaşdırma üçün avadanlıq - geniş çeşidli sənaye və qida məhsullarının termik sıxılma qablaşdırmasına yerləşdirilməsi üzrə məsələnin həllidir. 

Termik qablaşdırma plyonkası qablaşdırma materialı olmaqla müxtəlif məhsulları müxtəlif zədələrdən, çirkləndirmələrdən və s.əla qoruyur, özü də xarici əmtəə görünüşünü əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır. Termik qablaşdırma plyonkası üçün PVC, poliolefin və ya termoaktiv polietilen istifadə edilə bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, termik qablaşdırma plyonkasının dəyəri plastik, ağac, metal, büzməli karton kimi alternativ qablaşdırma materiallarından dəfələrlə aşağıdır.

Yarımavtomat  termik qablaşdırma maşını - operatoru tərəfindən line konveyer giriş məhsul əl ilə yığma üçün kiçik həcmdə üçün büdcə həllidir.

    

Avtomatik termik qablaşdırma maşını - sistem, məhsulun termik qabşaldırma plyonkasına yerləşdirmə prosesinin istilik tam avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sistem mövcud istehsal xəttinə asanlıqla inteqrasiya edir.