RU / AZ

+994 502473220

Arkon Azərbaycan 


Domino C seriyası +: xarici qablaşdırma materialı üzərində şrtix kodu, mətn və qrafikanın yüksək keyfiyyətli iri işarəli çap edilməsi üçün printerlər.

Yüksək etibarlılıq və minimum xidmət xərcləri: möhkəm quruluş, çap bağlığı və interfeys bir qirğuda birləşdirilib; əqli mürəkkəb sistemi; "mürəkkəb səviyyəsinin azalması" siqnalı; mürəkkəb rezervuarları printerin işlənməsi zamanı dəyişir.

Şəbəkədə iş: müəssisədə olan bütün printerlərin işinə bir pult vasitəsilə nəzarət edilməsi; baş komptüredən printerlər üçün xəbərdarlıqlarla iş; etibarlılıq və çeviklik - Windows bazası əsasında sistem. 

Qənaətli və faydalı həll:  Təsvir məlumatları bazası bazada artıq mövcud şəkilləri korreksiya edilməsi üçün imkan verir və, nəticədə, şəkil yaratma müddəti azalır; qrup şəkli karton qablaşdırma materialı üzərində şrtix kodları, qrafika və mətnlərin çapı birbaşa məhsul üzərində ilkin çapı istisna edərək anbarlıq təsərrüfatını minimuma salıb optimallaşdırır; ştrix kodlarının çapı standart və DÜST-lərinə müvafiq olaraq həyata keçirilir.